Komora do badania odporności na korozję powłok w mgle solnej

img28Komora do badania odporności na korozję powłok w mgle solnej

Komora do badania odporności na korozję powłok w mgle solnej. Komora do badania odporności na korozję powłok w mgle solnej zbudowana jest z pleksiglasu. Wewnątrz komory znajduje się zbiornik na solankę, oraz dysza natrysku składająca się z przewodu powietrznego i z przewodu doprowadzającego solankę. Komora zaopatrzona jest w pokrywę otwieraną za pomocą uchwytu, wspierającą się na krawędzi i przesuwającą się po ściance. Kąt między ścianą tylną i dnem jest większy niż 90°, wskutek czego możliwe jest spływanie rozpylonej cieczy po dnie otworu spływowego umieszczonego pod zbiornikiem stykającym się ścianą przednią. Płytki zawiesza się na prętach szklanych w pozycji pionowej. Wymiary dysz do rozpylenia solanki są ściśle określane. Do rozpylenia stosuje się 3% roztwór chlorku sodowego w wodzie destylowanej zawierający nie więcej niż 0,2% zanieczyszczeń, w szczególności nie zawierający niklu i miedzi oraz nie więcej niż 0,1% jodku sodowego. Stężenie jonów wodorowych w roztworze należy regulować dodatkiem chemicznie czystego kwasu solnego lub wodorotlenku sodowego, tak aby pH roztworu leżało w granicach 6,8- 7,2. Pomiar pH wykonywać należy pehametrem. Do rozpylania roztworu solanki stosuje się sprężone powietrze po jego uprzednim oczyszczeniu z oleju i pyłu. Gęstość mgły solnej natryskiwanej na płytki powinna być taka, aby powierzchnia 80 cm2 umieszczona poziomo otrzymywała od 0,5 do 3 ml roztworu na godzinę. Do pomiaru gęstości mgły służy cylinder miarowy umieszczony wewnątrz komory i zaopatrzony w szklany lejek o średnicy 100 mm. Badane próbki umieszcza się na haczykach równolegle do głównego przepływu mgły. Po zamknięciu komory należy rozpylać roztwór chlorku sodowego przez 6 godzin. Następnie przerywa się natrysk i zostawia komorę otwartą na 18 godzin. Czas natrysku może być jednak różny w zależności od przyjętych warunków próby, lecz powinien być zgodny z normą. Ustalanie stopnia skorodowania przeprowadza się wg skali podanej w normie lub procentowo w stosunku do całej powierzchni próbki.