Konserwacja przez zanurzenie

img14Konserwacja przez zanurzenie

Konserwację przez zanurzenie. Konserwację przez zanurzenie dzielimy na: konserwację na zimno oraz na gorąco. Metoda ta stosowana jest dla wyrobów o mniejszych rozmiarach, które można zanurzyć do wanien z płynnym środkiem konserwującym. Wyjątkiem są wyroby częściowo lakierowane, albo zawierające części nieżelazne, np. gumę. Jest to najlepsza metoda konserwacji, gdyż osiąga się nie tylko dobrą przyczepność powłoki, ale środek konserwujący przenika do wszystkich dostępnych miejsc. Wyroby umieszczone w koszach lub zawieszone na uchwytach zanurza się do wanny. Wyroby nie powinny możliwie stykać się ze sobą, gdyż środek konserwujący nie mógłby pokryć wszystkich miejsc. Czas zanurzenia wynosi 3 do 15 minut, zależnie od wielkości wyrobu i żądanej grubości warstwy. Po wyjęciu z kąpieli, wyroby pozostawia się dla obcieknięcia, wysuszenia lub stygnięcia. Celowe jest odwirowanie nadmiaru oleju.