Trwałość ochrony wyrobów metalowych

img13Trwałość ochrony wyrobów metalowych

Trwałość ochrony wyrobów metalowych. Wybór metody konserwacji uzależniony jest od wymaganego czasu ochrony oraz od wielkości i rodzaju wyrobów przeznaczonych do konserwacji. Ochronę wyrobów metalowych można podzielić na: Ochronę międzyoperacyjną wyrobów w trakcie wykonywania operacji związanych z ich produkcją i montażem. Czasokres tej ochrony nie przekracza 1 – 2 miesięcy. Ochronę krótkotrwałą wyrobów, które mają być użytkowane po 6 miesiącach. Ochronę długotrwałą wyrobów, które mają być składowane około jeden rok. Zależnie od rodzaju segreguje się wyroby do konserwacji w następujący sposób: 1) wyroby małe (narzędzia, łożyska, przyrządy itp.) z wyjątkiem wyrobów częściowo lakierowanych lub zawierających części nieżelazne. 2) wyroby dużych rozmiarów lub duże części, a także i całe mechanizmy i urządzenia, posiadające elementy malowane lub z tworzyw niemetalowych.