Środki antykorozyjne dające cienką warstwę

img12Środki antykorozyjne dające cienką warstwę

Środki antykorozyjne dające cienką warstwę. Olej wrzecionowy Nr 2 (OSL8), olej antykorozyjny PK. Opis ogólny i zastosowanie. Materiałami tego typu są olej wrzecionowy OSL8 lub inne oleje, np. olej PK. W normalnych warunkach środki te są cieczami i naniesione na powierzchnię metalu tworzą cienką, płynną powłokę. Ich działanie ochronne jest ograniczone i gorsze niż np. środków typu 2. Oleje stosuje się do ochrony półwyrobów (śruby, nakrętki, drobne elementy) między poszczególnymi czynnościami produkcyjnymi i do krótkotrwałej ochrony czasowej powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych bez dalszego pakowania. Oleje konserwujące spełniają w praktyce w wielu wypadkach dwie funkcje — ochronę przeciwko korozji i smarowanie. Dlatego też stosuje się je również do ochrony niektórych zespołów, które powinny być smarowane, gdyż inny środek ochronny musiałby być przed użyciem usunięty, co bywa czasami trudne (instrumenty precyzyjne, wnętrza skomplikowanych mechanizmów). Własności warstwy. Materiały te tworzą nieschnącą, cienką warstwę cieczy, której usuwanie przed użyciem wyrobów przeważnie nie jest konieczne. Bezpośrednie opakowanie. Dopóki warstwy ochronne są nakładane na powierzchnie wewnętrzne, opakowanie nie jest konieczne, ale wtedy, gdy są nakładane na drobne elementy należy stosować papier parafinowany jako ochronę przed kurzem.