Warstwa miękka o konsystencji półpłynnej Fluidol OB

Warstwa miękka o konsystencji półpłynnej Fluidol OB

Warstwa miękka o konsystencji półpłynnej Fluidol OB. Opis ogólny. Typ 6 stanowi mieszankę oleju, zagęszczaczy i inhibitorów korozji. Konsystencja materiału jest półpłynna i zależy od stosunku obu składników mieszaniny. Materiał konserwujący powinien dawać gładką powłokę bez śladów pędzla lub tamponu. Własności warstwy. Otrzymuje się miękką warstwę o średniej grubości. Przed użyciem wyrobów warstwa ochronna winna być usunięta, ale dokładne oczyszczanie nie jest zazwyczaj konieczne, gdyż warstwa jest bardzo miękka i ma własności smarujące. Sposób nakładania. Materiał tego typu jest nakładany przez zbryzgiwanie, polewanie lub nacieranie. Zastosowanie. Materiał ten może być używany do ochrony stosunkowo dużych urządzeń, gdzie jest wymagana ochrona znacznych powierzchni, oraz do części pracujących szczególnie tam, gdzie jest możliwa jedynie metoda nakładania ręcznego. Prócz tego, jest celowe zastosowanie tego rodzaju mieszanin do różnych urządzeń częściowo lakierowanych lub mających wmontowane łożyska toczne. Bezpośrednie opakowanie. Stosowanie tego materiału na duże urządzenia wymaga lokalnego opakowania w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w miejscach zetknięcia warstwy ochronnej z opakowaniem zewnętrznym oraz przed działaniem deszczu, wilgoci itp. Polecane jest opakowanie albo osłonięcie obiektu również w celu ochrony przed kurzem za pomocą papieru parafinowanego lub folii z tworzywa sztucznego.