Sposób nakładania środków opartych na oleju rycynowym

img10Sposób nakładania środków opartych na oleju rycynowym

Sposób nakładania środków opartych na oleju rycynowym. Warstwę nakłada się głównie przez zanurzenie wyrobu w temperaturze około 110°C. Ogrzanie ponad 120°C może spowodować utlenianie smaru łatwiej niż w przypadku cienkiej, miękkiej warstwy, nakładanej przez zanurzenie na gorąco (typ 3). Powłoka może być również nakładana pędzlem. Należy unikać cienkich miejsc w warstwie, spowodowanych zarysowaniem pędzla. Zastosowanie. Materiał ten ma stosunkowo wysoką temperaturę kropienia i może być użyty nawet dla warunków tropikalnych. Ze względu na jego specyficzny charakter i stosunkowo wysoki koszt, zastosowanie jego jest ograniczone tylko do tych wyrobów, w których obecność gumy czyni to bezwzględnie konieczne. Smar nie może być stosowany w przypadku wyrobów z miedzi i jej stopów. Bezpośrednie opakowanie. Ze względu na miękkość warstwy opakowanie elementów jest konieczne dla zapobieżenia zetknięciu zabezpieczonej powierzchni z innymi przedmiotami. Czasami, nawet kiedy zetknięcie przedmiotów nie jest przewidziane, celowe jest opakowywanie wyrobów w papier parafinowy dla zabezpieczenia przed kurzem.