Nakładanie powłoki ze stopionego smaru

img26Nakładanie powłoki ze stopionego smaru

Nakładanie powłoki ze stopionego smaru. Nakładanie powłoki ze stopionego smaru przeprowadza się metodą polegającą na rozpuszczeniu smaru i zanurzeniu do stopu płytek stalowych. W tym celu należy rozpuścić około 1000 G smaru w zlewce szklanej o wymiarach umożliwiających całkowite zanurzenie badanych płytek w stopionym smarze. Po podgrzaniu smaru do temperatury, w której powinno być przeprowadzane nakładanie smaru na próbkę stalową (polecane jest zanurzanie płytek w temp. 90 – 120°C), należy zanurzyć próbkę w stopionym smarze na okres około 5 minut, po czym wyjąć ją powoli wynurzając ze smaru w czasie około 30 sek i zawiesić na haczyku w celu zakrzepnięcia smaru i ostudzenia metalu. W przypadku smarów biegowych celowe jest pokrycie badanym smarem powierzchni płytki równomierną warstwą. W tym celu należy odważyć odpowiednią ilość smaru i rozprowadzić ją jak najbardziej równomiernie na powierzchni płytki za pomocą łopatki metalowej. Polecana grubość powłoki wynosi około 0,5 mm. Warstwę oleju rdzochronnego nakłada się na starannie przygotowane płytki przez ich zanurzenie do oleju w temperaturze pokojowej lub innej przewidzianej warunkami badania lub normy przedmiotowej. Dokładność przestrzegania przepisów dotyczących nakładania smarowych powłok ochronnych spowodowana jest tym, że odporność warstwy zależna jest od jej grubości. Badania przeprowadzone przez autora nad różnymi smarami stosowanymi w kraju wykazały, że lepkości tych smarów po ich stopieniu różnią się bardzo znacznie, co powoduje nakładanie na wyroby lub płytki przeznaczone do badań powłok o różnej grubości. Nakładając w temperaturze 100°C smar TDM, Antykor ŁT, smar działowy względnie tzw. mieszankę amerykańską otrzymuje się przy zanurzeniu powłoki o różnej grubości ze względu na różne lepkości poszczególnych smarów w tej temperaturze. Najgrubszą warstwę uzyskano w przypadku smaru działowego, natomiast smar ŁT zapewniał uzyskanie w tej temperaturze powłoki o grubości jedynie około 10 mikronów. Chcąc uzyskać na płytkach warstwy o jednakowej grubości należy zmierzyć lepkości smarów po stopieniu i zanurzać płytki do stopów o temperaturze, odpowiadającej stałej lepkości, co łatwo wyznaczyć z wykresu.