Kontrola korozyjności rąk pracowników

Kontrola korozyjności rąk pracowników

Kontrola korozyjności rąk pracowników. Kontrolę korozyjności rąk pracowników dokonuje się przez wielokrotne badanie pracowników polegające na odciskaniu przez nich śladu palca na przeszlifowanych płytkach stalowych, mosiężnych i aluminiowych. Badania takie były prowadzone przez szereg zakładów precyzyjnych w kraju w okresie przedwojennym. Również ostatnio wykonywano próby w tym zakresie. Wadą tej metody jest to, że wyników nie otrzymuje się natychmiast, wskutek czego pracownik mający w danym dniu korozyjny pot przystępuje do montażu. Wyniki badań segregują pracowników, lecz nie eliminują tych, którzy aktualnie w danym dniu mają „korozyjne ręce”. W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej prowadzono próby badania korozyjności rąk za pomocą tzw. „Manumetru”. Aparat ten wskazuje natychmiast czy pracownik może czy nie, dotykać elementów metalowych. Aparat jest wycechowany w ten sposób, że jeśli wskazówka wychyli się poza działkę oznaczoną „1″ oznacza to, że pracownik ma zanieczyszczone ręce, zresztą niekoniecznie potem, lecz np. solami” hartowniczymi, z którymi zetknął się będąc w dziale obróbki cieplnej. Zaletą tego aparatu jest to, że z powierzchnią uchwytu — aparatu styka się cała skóra obu dłoni. Aparat może służyć zarówno do eliminacji pracowników chronicznie „korozyjnych” jak i do stałego badania pracowników wykonywających czynności montażu.