Wpływ potu na korozję

img18Wpływ potu na korozję

Wpływ potu na korozję. W czasie wykonywania operacji obróbki mechanicznej, montażu i kontroli wyroby metalowe dotykane są rękami przez pracowników wykonywających poszczególne czynności. Pot ludzki zawiera składniki działające korozyjnie na metale wskutek zawartości w nim chlorku sodowego (soli kuchennej) oraz kwasu mlekowego. Również inne składniki potu mogą wywierać niekorzystne działanie na metale. Wartość pH potu ludzkiego może być różna; pot ludzki ma pH od 4 do 8,0, przeważnie jest lekko kwaśny. Wydzielanie potu, jego korozyjność i ilość jaką poszczególni pracownicy są w stanie wydzielić zależy od indywidualnych cech poszczególnego pracownika, jego stanu fizycznego, temperatury pomieszczenia itd. Ze względu na złożony charakter, tego zjawiska fizjologicznego trudno jest przewidzieć jakie będzie oddziaływanie korozyjne poszczególnych pracowników w danym dniu. Z tego powodu celowe jest kontrolowanie przy montażu precyzyjnych mechanizmów, przy kontroli oraz pakowaniu — stopnia oddziaływania korozyjnego poszczególnych robotników. Można w ten sposób wyeliminować z precyzyjnych prac montażowych i kontroli tych ludzi, którzy chronicznie wydzielają z potem dużą ilość substancji szkodliwie wpływających na metale.