Obmywanie soli z elementów skomplikowanych kształtach

Obmywanie soli z elementów skomplikowanych kształtach

Odmywanie soli z elementów o skomplikowanych kształtach. Odmywanie soli hartowniczych jest utrudnione wtedy, gdy konieczne jest usunięcie ich z otworów, szczególnie ślepych, gwintów, rowków, szczelin itp. Usuwanie soli hartowniczej SH 960 jest szczególnie trudnym zabiegiem ze względu na to, że jest ona o wiele trudniej rozpuszczalną w wodzie, niż sól SH 630. Najłatwiej rozpuszczalna jest sól SH 430, której usunięcie nie powinno napotykać na trudności. W przypadku wyrobów o skomplikowanych kształtach należy zastosować następujące środki, zmierzające do rozwiązania trudności wymycia lub ich ominięcia. Wybór tych środków jest uzależniony od rodzaju prowadzonej obróbki cieplnej, charakteru produktów i posiadanych urządzeń. Do metod, które pozwalają na rozwiązanie trudności z odmywaniem soli należą: 1) zanurzenie mokrych przedmiotów mających nierozpuszczalną sól w szczelinach, do gorącego oleju (120°C), 2) zastosowanie oczyszczania strumieniem wody pod ciśnieniem, 3) zastosowanie oczyszczania przy pomocy ultradźwięków. Należy zaznaczyć, że sprawa odmywania soli SH 960 z otworów, szczelin itp. napotyka na trudności również w krajach o wysokim poziomie techniki. Zastosowanie jednej z trzech wymienionych poprzednio metod mycia pozwala jednak całkowicie usunąć sole ze szczelin i otworów.