Wymywanie wstępne po kąpielach solnych

img16Wymywanie wstępne po kąpielach solnych

Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych i chłodzonych stopniowo w kąpielach ługowych, saletrzanych i solnych, a następnie w powietrzu. Wymywanie wstępne. Przedmioty po wygrzewaniu w kąpielach solnych i chłodzeniu stopniowo w podwyższonych temperaturach chłodzi się w powietrzu, a następnie poddaje się je bezpośrednio operacji wstępnego wymywania. Wymywanie wstępne prowadzi się w gorącej wodzie (60 i 80°C) energicznie mieszając ją sprężonym powietrzem. Jeśli wymywanie trwa dłużej istnieje niebezpieczeństwo korodowania stali w czasie zabiegu. Korzystny jest w tym przypadku dodatek 2% azotynu sodowego do wody. Konieczność stosowania gorącej wody i jej mieszania wynika z tego, że po chłodzeniu w powietrzu sole nie ulegają oderwaniu z powierzchni metalu.