Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych i chłodzonych w oleju

img15Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych i chłodzonych w oleju

Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych i chłodzonych w oleju. Wymywanie wstępne. Przedmioty po wygrzaniu w kąpielach solnych i po chłodzeniu ich w oleju zanurza się do wanny z wrzącą wodą. Woda w wannie powinna wrzeć dosyć energicznie tak, aby działanie mechaniczne pary wodnej wydzielającej się w czasie wrzenia pomagało w usuwaniu oleju i rozpuszczaniu się soli hartowniczej. Czas gotowania: około 10 min. W celu zwiększenia działania myjącego kąpieli celowe jest dodawanie do oleju emulgatora niejonowego. Zaleca się stosowanie natryskowych metod odtłuszczania za pomocą maszyn do mycia. Do oczyszczania z oleju korzystne jest również stosowanie odtłuszczania w parach trójchloroetylenu.