Konserwacja międzyoperacyjna – Kąpiel A i B

img14Konserwacja międzyoperacyjna – Kąpiel A i B

Konserwacja międzyoperacyjna – Kąpiel A i B. Kąpiel A stosuje się dla przedmiotów mokrych to jest po operacjach płukania, natomiast kąpiel B stosuje się dla części suchych, to jest po odpuszczeniu w piecu elektrycznym komorowym. Obie kąpiele zabezpieczają przedmioty przed skorodowaniem na okres ok. 7 dni. Po zakonserwowaniu należy natychmiast przetransportować przedmioty z działu obróbki cieplnej do magazynku przejściowego. Przechowywanie przedmiotów na terenie działu obróbki cieplnej jest niedopuszczalne ze względu na silnie korodujące działanie soli hartowniczych rozpylanych w powietrzu oraz ich par. Dotykanie rękami przedmiotów zakonserwowanych jest niedopuszczalny gdyż na rękach pracowników zatrudnionych w hartowni znajduje się zawsze pewna ilość korozyjnie działających soli (używać czystych rękawiczek bawełnianych).