Odtłuszczanie po odpuszczaniu w oleju i konserwacja międzyoperacyjna

img13Odtłuszczanie po odpuszczaniu w oleju i konserwacja międzyoperacyjna

Odtłuszczanie po odpuszczaniu w oleju i konserwacja międzyoperacyjna. Jeśli do odpuszczania został użyty olej z dodatkiem emulgatorów niejonowych (nie produkowanych dotychczas w kraju) wystarczające jest wygotowanie części w wodzie. Olej ulega wówczas zemulgowaniu i całkowitemu usunięciu z powierzchni metalu. Jeśli stosowany jest do odpuszczania zwykły olej mineralny bez dodatków emulgatorów, konieczne jest przeprowadzenie odtłuszczania w alkalicznej kąpieli odtłuszczającej lub w parach trójchloroetylenu. Konserwację międzyoperacyjną przeprowadza się wg następujących zasad: A. Za pomocą pasywacji w kąpieli zawierającej 2% preparatu BF-2 i 1% trójetanolaminy technicznej. Czas trwania pasywacji wynosi 2 – 5 minut, a temperatura kąpieli 50 – 60°C. Przedmioty suszy się w powietrzu. Kąpiel należy wymieniać okresowo (np. 2 razy w tygodniu). B. Za pomocą zanurzenia do 5% roztworu koncentratu W5 w nafcie — zmywaczu „Antykor”.