Metoda konserwacji za pomocą papieru z lotnym inhibitorem korozji

img10Metoda konserwacji za pomocą papieru z lotnym inhibitorem korozji

Metoda konserwacji za pomocą papieru z lotnym inhibitorem korozji. Przy zastosowaniu tej metody odpada w porównaniu z natryskiem olejami koszt instalacji do natrysku środka konserwującego, koszt utrzymania stanowiska do konserwacji, koszt transportu oleju, który jest równocześnie bardziej kłopotliwy niż transport papieru. Największą zaletą tej metody jest jednak gwarancja dobrej konserwacji oraz wyeliminowanie konieczności odkonserwowywania wytłoczek w zakładzie prowadzącym montaż, wskutek czego obniża się koszt całkowity zabezpieczenia o poważne wydatki związane z prowadzeniem operacji mycia wytłoczek. Reasumując należy stwierdzić co następuje: 1) do ochrony wytłoczek przed korozją w czasie magazynowania i transportu należy stosować papier powleczony warstwą lotnego inhibitora korozji; 2) w przypadku niemożliwości złożenia wytłoczek, tak aby odległość papieru od blachy była mniejsza niż 5 cm, należy stosować konserwację za pomocą oleju wrzecionowego lub oleju wrzecionowego z dodatkiem inhibitora korozji; operację nakładania oleju należy prowadzić przez natrysk.