Metoda konserwacji preparatem „Fluidol” przez natrysk

img29Metoda konserwacji preparatem „Fluidol” przez natrysk

Metoda konserwacji preparatem „Fluidol” przez natrysk. Podobnie jak w przypadku natrysku olejem wrzecionowym należy do kosztów całkowitych zabezpieczenia dodać koszt instalacji i jej utrzymania, koszt transportu preparatu, koszt wyciągów, oraz koszt sprężonego powietrza stosowanego przy natrysku. Instalacja wyciągowa musi być w przypadku „Fluidolu” specjalnie efektywna ze względu na to, że 80% wagowych preparatu stanowią ciężkie rozpuszczalniki. Dużą zaletą „Fluidolu” w porównaniu z olejem wrzecionowym jest wysoka odporność powłoki ochronnej Fluidolu, która przewyższa ok. 10-krotnie własności ochronę oleju wrzecionowego. Stosowanie tej metody konserwacji wymaga odtłuszczania części w zakładzie prowadzącym montaż i malowanie wytłoczek, tak więc całkowity koszt zabezpieczenia wzrośnie jeszcze o koszt odkonserwowania przez co metoda staje się zupełnie nieekonomiczna w zastosowaniu do wytłoczek z blachy.