Metoda konserwacji olejem wrzecionowym prze natrysk

img28Metoda konserwacji olejem wrzecionowym prze natrysk

Metoda konserwacji olejem wrzecionowym prze natrysk. Przy obliczaniu uwzględniono koszty materiału konserwującego, natomiast nie podano kosztów instalacji (komora do natrysku, pistolety natryskowe, zbiorniki ciśnieniowe z olejem, przewody doprowadzające olej), która wymaga stałej obsługi. Koszt transportu oleju (ok. 250 ton/rok) od miejsca produkcji do stanowisk natryskowych w fabryce jest kłopotliwy i podwyższa również koszty ogólne konserwacji tą metodą. Należy również do kosztów oleju konserwującego dodać koszt sprzężonego powietrza oraz koszty transportu kolejowego i wewnątrzzakładowego. Stosowanie tej metody ma dwie ujemne cechy: 1) niską wartość ochronną powłoki oleju bez inhibitora korozji, 2) konieczność częstego regenerowania lub wymiany kąpieli do odtłuszczania w zakładzie, który będzie przyjmował zakonserwowane wytłoczki. Koszt utrzymywania tej kąpieli jest kilkakrotnie wyższy niż koszt samej konserwacji w zakładzie wytwarzającym wytłoczki, przez co wzrasta sumaryczny koszt konserwacji wytłoczek. Zaznaczyć należy, że niewielka odporność powłoki oleju na korozję może być podwyższona przez dodatek inhibitora korozji, co prowadzi jednak do wzrostu kosztów oleju konserwującego.