Zalety stosowania lotnego inhibitora dla ochronny wytłoczek

img27Zalety stosowania lotnego inhibitora dla ochronny wytłoczek

Zalety stosowania lotnego inhibitora dla ochronny wytłoczek. Zabezpieczenie wytłoczek przed korozją za pomocą lotnego inhibitora można prowadzić przez przełożenie poszczególnych, dość ściśle przylegających części papierem inhibitorowym. Jeśli transport nie przekracza 2—3 tygodnie istnieje możliwość, że ten sam papier zawierałby jeszcze dostateczną ilość inhibitora, aby ponownie służyć jako środek ochronny dla wytłoczek. Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem papieru z lotnym inhibitorem korozji jest fakt, że w tym przypadku wytłoczki nie muszą być po konserwacji ponownie myte przed montażem lub malowaniem. Konserwacja za pomocą papierów z lotnym inhibitorem korozji może tyć jednak zastosowana jedynie do pewnych typów wytłoczek, które dadzą się na siebie nakładać zapewniając równocześnie styk papieru z powierzchnią metalu, co jest konieczne dla należytego zabezpieczenia metalu przed skorodowaniem. Ze względu na to, że czynnikiem decydującym o prowadzeniu odpowiedniej metody konserwacji jest jej koszt w odniesieniu do przewidywanej produkcji rocznej, celowe jest przeprowadzenie analizy kosztów konserwacji różnymi metodami. Analiza ta może posłużyć do wyciągnięcia wniosków dotyczących celowości zastosowania poszczególnych metod konserwacji, a w szczególności użycia papieru z lotnym inhibitorem.