Rozwiązania ekonomiczne konserwacji wytłoczek z blachy

img26Rozwiązania ekonomiczne konserwacji wytłoczek z blachy

Rozwiązania ekonomiczne konserwacji wytłoczek z blachy. Zagadnienie ekonomiczności stosowania papieru z lotnym inhibitorem było analizowane w IMP w odniesieniu do wytłoczek z blachy, miały być transportowane do zakładu montującego wyroby. Szczegółów rozważania na ten temat są następujące. Najbardziej celowe jest przeprowadzenie konserwacji wytłoczek natrysk środkiem konserwującym lub przez przełożenie wytłoczek w czasie ich składowania i transportu papierem nasyconym lotnym inhibitor korozji. Natrysk środkiem konserwującym przeprowadzić można przez zainstalowanie w komorze szeregu pistoletów automatycznych. Wytłoczki przechodząc w odległości 20 – 30 cm od pistoletów można pokryć w ciągu kilku sekund warstewką środka konserwującego. W przypadku wyrobów mających głębokie otwory celowe jest stosowanie pistoletów z długą końcówką oraz urządzeniem dozującym. Dla ochrony części w czasie transportu i magazynowania można również używać papieru wysycanego lotnym inhibitorem korozji — azotynem dwucykloheksyloaminy. Odpowiedni byłby tutaj papier o gramaturze około 40 g/m2 wysycony roztworem lotnego inhibitora w ilości około 4 g inhibitora/m2 papieru. Papier taki chroniłby obie złożone ze sobą części blach przez okres minimum 4 – 6 tygodni.