Metoda natryskowa i metoda smarowania

SAMSUNG DIGITAL CAMERAMetoda natryskowa i metoda smarowania

Metoda natryskowa i metoda smarowania. Konserwacja przez natryskiwanie jest polecana dla wyrobów o dużych rozmiarach, których nie można konserwować przez zanurzanie w kąpieli. Środek konserwujący natryskuje się pistoletem (podobnie jak przy lakierowaniu natryskowym). Powietrze powinno być czyste, a ciśnienie jego wynosić 2-3 atn. Pistolet nie może być zbyt oddalony od powierzchni ze względu na straty środka konserwującego oraz ze względów zdrowotnych. Otrzymywana powłoka powinna być spoista, jednolita i nie powinna spływać. Grubość warstwy można regulować ilością natryskanych warstw. W zależności od rodzaju środka konserwującego natrysk można wykonywać na zimno lub na gorąco specjalnymi pistoletami. Metoda smarowania. Warstwa ochronna, nałożona tą metodą jest w zasadzie nierównomierna i mało spoista. Niekiedy jednak, np. stosując Fluidol OB, otrzymuje się warstwę jednostajną. Materiał ochronny naciera się szczotką lub pędzlem, które milszą być odpowiednio miękkie i z niewychodzącym włosem. Środek konserwujący należy nanosić równomiernie, aby otrzymać ścisłą warstwę, bez rys po włosiu pędzla (sznary). Konserwować można na zimno lub na gorąco, zależnie od zastosowanego środka konserwującego. Poszczególne metody są zastosowane jako fragment całego procesu konserwacji. Procesy technologiczne charakterystyczne dla sześciu typów konserwacji są podane w kartach technologicznych przedstawiających klasyczne metody ochrony czasowej przed korozją.