Ocena własności rdzochronnych olejów i smarów

img17Ocena własności rdzochronnych olejów i smarów

Ocena własności rdzochronnych olejów i smarów. Własności rdzochronne są podstawową cechą środków do konserwacji metali. Metody oceny jakości smarów antykorozyjnych nie różnią się zasadniczo od przyśpieszonych metod określania ochronnych własności innych powłok antykorozyjnych, takich jak powłoki malarskie czy galwaniczne. Ogólnie przyjęte zasady prowadzenia tych prób a także i wady, którymi są one obarczone dotyczą również badania smarów. Obowiązuje zasada, że wyniki próby przyspieszonej mogą być rozpatrywane jedynie wówczas, jeśli obejmują zespół badań w różnych środowiskach korozyjnych przybliżonych do warunków eksploatacji, przy czym przy ocenie własności ochronnych powłoki stosuje się najczęściej badania porównawcze. Próby korozyjne przyspieszone wymagają potwierdzenia w warunkach eksploatacji, w różnych środowiskach korozyjnych, w których w praktyce ma się znajdować zabezpieczony element. Dopiero zespół doświadczeń laboratoryjnych i obserwacji w praktyce daje pełną ocenę jakości powłoki.