Próby przyspieszone przydatności olejów i smarów

img18Próby przyspieszone przydatności olejów i smarów

Próby przyspieszone przydatności olejów i smarów. Nie mniej jednak próby przyspieszone są stosowane jako badania rozstrzygające o przydatności smarów czy olejów do konserwacji stali oraz do porównania własności różnych próbek środków rdzochronnych. Dla oceny przydatności smarów do ochrony przed korozją ważne są nie tylko badania korozyjne, ale także inne własności tych środków jak temperatura mięknięcia, liczba kwasowa, lepkość odporność na utlenianie, zawartość wody i stabilność przy ogrzewaniu. Cechy te w znacznym stopniu wpływają na zachowanie się smaru jako pokrycia ochronnego. Istnieją liczne opisy przyspieszonych badań korozyjnych smarów i olejów rdzochronnych. Mardles i Mason podkreślają, że najlepsze wyniki dają badania w atmosferze o wysokiej wilgotności, przy czym wilgoć powinna skondensować się na płytkach pokrytych smarami. Podają oni, że np. norma brytyjska specjalna C. S. 2298B przewiduje badania w czasie 240 godzin w temperaturze między 42 i 48°C przy wilgotności względnej 100%. Inny sposób badania opisany przez tych autorów przewiduje natrysk wody i równoczesne działanie łuku węglowego. Autorzy podkreślają, że istnieje duża różnorodność wymagań zarówno w zakresie stosowanych urządzeń (komór korozyjnych), jak i parametrów badania.