Natryskiwanie lub malowanie za pomocą pędzla warstwy miękkiej

OLYMPUS DIGITAL CAMERANatryskiwanie lub malowanie za pomocą pędzla warstwy miękkiej. Natryskiwanie lub malowanie za pomocą pędzla może być stosowane do dużych części; do tych ostatnich szczególnie wtedy, kiedy tylko część wyrobu ma być zabezpieczona. Możliwe jest również pokrywanie przez polewanie. W fabryce muszą być wykonane pewne urządzenia zabezpieczające z punktu widzenia toksyczności używanych rozpuszczalników (wyciągi, wanny z klapami). Operacja natryskiwania wymaga użycia komór natryskowych z filtrami wodnymi, podobnie jak przy malowaniu natryskowym. Czas suszenia może być skrócony przy zastosowaniu przepływu powietrza. Nie należy dotykać ani pakować wyrobów przed ulotnieniem się rozpuszczalnika. Zastosowanie. Zabezpieczenie środkiem typu 2 może być przeprowadzone dla szerokiego asortymentu części, podobnych jak w przypadku warstwy twardej, nakładanej z rozpuszczalnika. Mogą być jednak chronione powierzchnie zespołów. Powłoka służy do uszczelniania warstwy fosforanowej, otrzymanej z kąpieli typu Mażef lub innej, o grubości powyżej 15 mg/dcm2 (. Ze względu na konieczność odparowania rozpuszczalnika ten typ nie powinien być używany do wyrobów mających zagłębienia, głębokie otwory i wmontowane łożyska toczne. Sposób ochrony typu 2 nie powinien być również użyty tam, gdzie są części niemetalowe (z gumy, tworzyw sztucznych), które mogą być uszkodzone przez rozpuszczalnik. Niewielka grubość warstwy stanowi o wysokiej ekonomiczności konserwacji typu 2. Bezpośrednie opakowanie. Części należy opakowywać za pomocą papieru odpornego na oleje, unikając dotykania elementów.