Warstwa miękka nakładana z roztworów przez zanurzanie na zimno lub natryskiwanie

img11Warstwa miękka nakładana z roztworów przez zanurzanie na zimno lub natryskiwanie. Fluidol N, Fluidol T. Opis ogólny. Środki tego typu są cieczami zawierającymi puszczone składniki tworzące warstwę. Przez wyparowanie rozpuszczalnika otrzymujemy cienką, miękką warstwę. Substancjami, tworzącymi warstwę, są składniki błonotwórcze, np. lanolina, woski, z inhibitorami korozji. Ze względu na cienką warstwę materiały te zapewniają nieco gorszą ochronę, niż grube warstwy nakładane na gorąco. Własności warstwy. Miękka, cienka warstwa nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie), ale w pewnych przypadkach następuje polepszenie własności mechanicznych wskutek starzenia. Usunięcie warstwy przed montowaniem wyrobów nie jest konieczne, ale przylegający kurz powinien być usunięty. Grubość powłoki ochronnej, a więc i jej własności ochronne, reguluje się przez zmianę stężenia substancji tworzącej błonę. Powłoka zapewnia ochronę części na okres od 6 do 12 miesięcy w czasie magazynowania i transportu. Fluidol N stosowany jest dla klimatu umiarkowanego a Fluidol T dla klimatu tropikalnego. Sposób nakładania. Najlepszą metodą stosowania jest zanurzanie części do roztworu o temperaturze pokojowej. Zalecane jest, aby koncentracja składników w kąpieli, była regularnie sprawdzana i nie zachodziły żadne straty rozpuszczalnika przez wyparowanie. Kąpiel powinna być zakryta, kiedy nie jest używana. Nie powinna ona być ogrzewana do temperatury wyższej niż temperatura pokojowa. Czas zanurzania części powinien być dostateczny dla wytworzenia warstwy antykorozyjnej na całej powierzchni. Elementów z częściowo malowaną powierzchnią nie należy zanurzać, ponieważ rozpuszczalnik ma własności usuwania powłok lakierowych.