Odtłuszczanie metali w kąpielach alkalicznych

img15Odtłuszczanie metali w kąpielach alkalicznych

Odtłuszczanie w kąpielach alkalicznych. Odtłuszczanie w roztworach wodnych zawierających kompozycje soli alkalicznych z dodatkiem lub bez organicznych związków powierzchniowo — czynnych polega na działaniu gorącego lub wrzącego roztworu na oleje, smary lub tłuszcze wskutek czego zostają one z metalu usunięte. Składy niektórych typowych kąpieli do odtłuszczania różnią się w zależności od rodzaju metalu, który ma być odtłuszczony, od stopnia jego zanieczyszczenia i metody jaka ma być użyta. Dla metali nieżelaznych stosuje się kąpiele o mniejszej agresywności, nie zawierające zwykle wodorotlenku sodowego, który działa korozyjnie na te metale w czasie odtłuszczania. Kąpiele silnie alkaliczne o dużym stężeniu soli muszą być stosowane w przypadku konieczności usunięcia z metalu grubych warstw, twardego środka konserwującego, starych zesmolonych lub zżywiczałych pozostałości smarów, smoły, powłok lakierowych itp. Silnie stężone kąpiele używane są głównie do oczyszczania metodą zanurzenia, natomiast w metodzie natryskowej stosuje się roztwory myjące o stężeniu kilkakrotnie mniejszym.