Zakres stosowania alkalicznych kąpieli do odtłuszczania

Zakres stosowania alkalicznych kąpieli do odtłuszczania

Zakres stosowania alkalicznych kąpieli do odtłuszczania. Zakres stosowania alkalicznych kąpieli do odtłuszczania oraz ich przydatność w procesie konserwacji wyrobów metalowych jest następująca: 1) odtłuszczanie wyrobów, które mają być poddane trawieniu w kwasach mineralnych, 2) usuwanie grubych warstw smaru, szczególnie jeśli jest to powłoka stara i smolista (np. przy remontach maszyn i silników itp.), 3) usuwanie resztek past polerskich, jeśli inne metody nie są odpowiednie ze względu na nieusuwalność pasty metodą rozpuszczalnikową (np. w trójchloroetylenie), 4) usuwanie oleju po operacjach obróbki cieplnej. Działanie kąpieli alkalicznych jest inne niż działanie rozpuszczalników, które polega na rozpuszczaniu fizycznym olejów i smarów. Oleje i smary mineralne ulegają w kąpieli alkalicznej zemulgowaniu przez takie jej składniki jak mydło, krzemiany i fosforany. Emulgowanie jest ułatwione, jeśli w skład kąpieli wchodzą emulgatory organiczne, odporne na działanie alkalii.