Proces emulgowania i proces zmydlenia

img17Proces emulgowania i proces zmydlenia

Proces emulgowania i proces zmydlenia. Po zemulgowaniu, które zachodzi łatwo w podwyższonej temperaturze, poszczególne cząstki oleju odrywają się od powierzchni metalu i przechodzą do roztworu. W wyniku działania kąpieli odrywają się także stałe cząstki, jak np. pigmenty zawarte w pastach i produkty zwęglenia smaru. Proces emulgowania i odrywania się cząstek stałych poprzedza stopienie się smaru wskutek wysokiej temperatury kąpieli. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, np. olej rzepakowy i łój, będące składnikami past polerskich, podlegają prócz tego dodatkowemu procesowi, a mianowicie chemicznemu procesowi zmydlenia. Zmydlenie jest wynikiem oddziaływania alkalii na tłuszcze. Produktem tej reakcji są mydła rozpuszczające się w gorącej kąpieli. Proces zmydlenia zachodzi łatwiej niż emulgowanie, dlatego też w alkalicznych kąpielach odtłuszczających na ogół łatwiej usunąć można zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego niż mineralnego. Proces odtłuszczania przez zanurzenie w kąpieli trwa od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od stopnia zanieczyszczenia metalu. Okres ten można ustalić jedynie doświadczalnie, dlatego też, konieczna jest stała kontrola stopnia odtłuszczenia wyrobów zawieszonych w kąpieli. Po usunięciu zanieczyszczeń kosze z elementami lub poszczególne wyroby płucze się przez zanurzenie do wanny z gorącą wodą oraz wanny z gorącą bieżącą wodą.