Operacje podczas moczenia jęczmienia wodno-powietrznego, jako procesu typowego

Proces moczenia jęczmienia rozpoczyna się od napełnienia kadzi zalewnej zimną wodą. W tym celu za pomocą pokrętła otwiera się zawór. Następnie jęczmień jest zsypywany poprzez wagę automatyczną do kadzi na powierzchnię wody. Zapobiega to powstawaniu pyłów, a ziarno opadające na dno kadzi zostaje częściowo oczyszczone.
Podczas napełniania kadzi jęczmieniem nadmiar wody odpływa razem ze spławkami na zewnątrz kadzi zalewnej. Po napełnieniu kadzi zalewnej jęczmieniem miesza się ziarno przez doprowadzenie sprężonego powietrza do dolnej części rury centralnej. Powietrze przepływające z dużą szybkością w kierunku ku górze zasysa jęczmień i przerzuca je do górnej partii kadzi. Wprawianie ziarn w intensywny ruch powoduje ich dobre wymycie.
W ciągu pierwszych 2 godzin moczenia doprowadza się nieprzerwanie świeżą wodę od dołu kadzi. Następnie zamyka się zawór sprężonego powietrza, zbiera resztki spławek i odpuszcza wodę brudną przez otwarcie zaworu spustowego, znajdującego się w stożkowej części kadzi.
Po odpływie wody zamyka się zawór i pozostawia jęczmień bez wody na 6 godzin. W odstępach 1-godzinnych doprowadza się powietrze sprężone do wężownic przez 5 minut.
W dalszym cyklu moczenia czynności napełniania kadzi wodą, odpuszczania wody oraz napowietrzania jęczmienia podczas moczenia wodnego i bez wody powtarza się do końca procesu. Okresy moczenia pod wodą mogą trwać 4 lub 6 godzin i podobnie okresy moczenia bez wody.

Po nawilgoceniu jęczmienia zwykle do wilgotności 43-44°/o odkręca się zawór główny i opróżnia kadź z jęczmienia, kierując go do kiełkowni. Końcową czynnością jest mycie kadzi silnym strumieniem zimnej wody. Okresowo dezynfekuje się kadź zalewną za pomocą 1-procentowego roztworu formaliny lub roztworu detergenta.

Do częstych przypadków zalicza się stosowanie w fazie wstępnego moczenia dodatku różnych związków chemicznych, które polepszają efekt oczyszczenia ziarna i wymywania z łuski garbników i substancji goryczkowych.
Dobrym środkiem do tego celu jest roztwór ługu sodowego. Zależnie od twardości wody moczy się jęczmień nie dłużej niż 4 godziny w roztworze NaOH o stężeniu 0,03-0,1%. Na 1 m3 przypada ok. 350 g NaOH lub ok. 800 g sody kalcynowanej.

Bardzo dobre efekty dezynfekcyjne uzyskuje się dodając do 1 m³ wody doprowadzanej do kadzi zalewnej 3 l wody utlenionej o stężeniu 30%.

Powszechnie stosowany jest także dodatek nadmanganianu potasu (KMnO4) jako środka dezynfekującego ziarno w ilości 1-5 g/hl wody lub formaliny handlowej o stężeniu 40%, w ilości 70 g/hl wody kierowanej do kadzi zalewnej.