Pochłanianie wody przez ziarna uszkodzone mechanicznie

Pochłanianie wody przez ziarna uszkodzone mechanicznie

Ziarna mogą być w różnym stopniu uszkodzone mechanicznie. Uszkodzenie może być takie, że ziarno nie straciło zdolności kiełkowania. Zwykle bywa to pęknięcie łuski i błony, względnie uszkodzenie z przeciwnej strony zarodka. Takie ziarna zwykle ulegają nadmiernemu nawilgoceniu. Mówi się wtedy o ziarnach przemoczonych aż do zaniku zdolności kiełkowania.

Innego rodzaju uszkodzenia, przede wszystkim w części zarodkowej ziarna, prowadzą również do nadmiernego nawilgocenia, Większość tych ziarn nie kiełkuje lub kiełkuje nierównomiernie. Stanowią one z zasady źródło rozwoju pleśni podczas kiełkowania, co jest niedopuszczalne. Jedynie bowiem zachowanie czystości procesu kiełkowania może zapewnić wysoką jakość słodu.