Rozpuszczalność tlenu z powietrza w olejach

Rozpuszczalność tlenu z powietrza w olejach

Rozpuszczalność tlenu z powietrza w olejach w temperaturze 20 °C przy normalnym ciśnieniu wynosi w przypadku oleju parafinowego 31,1 cm3 02/litr, podczas gdy np. rozpuszczalność tlenu w wodzie w tych samych warunkach wynosi jedynie 6,3 cm3 02/litr. Rozpuszczalność wody w olejach jest nieznaczna wynosi bowiem 0,005 – 0,014% przy 20°C. Ilości te są jednak zupełnie wystarczające dla zapoczątkowania korozji, jeśli warstwa oleju nie zawiera czynników, które hamowałyby jej przebieg, czyli inhibitorów korozji. Atmosfera zawiera równocześnie agresywne gazy (dwutlenek siarki, chlorowodór, siarkowodór) przyśpieszające korodowanie chronionego metalu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ich nagromadzenie się pod warstwą oleju i smaru powoduje wytworzenie warstwy elektrolitu pod powłoką. Elektrolit ten powstaje w wyniku przenikania agresywnych gazów przez powłokę i rozpuszczaniu się ich w. filmie (warstewce) lub kropelkach wody obecnych w powłoce, bądź też na powierzchni metalu. Czynniki agresywne mogą także reagować z obecnymi w powłoce inhibitorami korozji, wskutek czego zawartość inhibitora w powłoce maleje, a działanie rdzochronne tych dodatków po pewnym czasie staje się nie wystarczające.