Działanie rdzochronne powłok olejów i smarów

Działanie rdzochronne powłok olejów i smarów

Mechanizm działania ochronnego powłok typu smaru lub oleju polega na izolowaniu metalu od działania czynników korozyjnych tj. tlenu zawartego w powietrzu, wody oraz innych agresywnych gazów i soli. Tym skuteczniejszy jest efekt ochronny powłoki, im mniejszy jest dostęp tych czynników do powierzchni metalu. Ze względu na znaczną rozpuszczalność tlenu oraz wody w oleju mineralnym ulegają one po pewnym czasie rozpuszczeniu najpierw w warstwie granicznej smaru lub oleju, a następnie przenikają ku powierzchni metalu. Im powłoka ochronna jest cieńsza, tym przenikanie czynników będących bezpośrednią przyczyną korozji jest szybsze i tym szybciej zaczyna się proces korozji. W przypadku pokrycia powierzchni metalu cienką warstwą oleju lub smaru czynniki korozyjne znajdują się bardzo blisko powierzchni metalu, bo w otaczającej go atmosferze, działają więc bardzo intensywnie. . W przypadku filmów oleju czy smaru szybkość przenikania tlenu jest znaczna i przewyższa szybkość przenikania tego czynnika np. przez warstwę wody, co jest związane z wysoką rozpuszczalnością tlenu w olejach.