Środki cienko powłokowe o wysokich własnościach rdzochronnych

Środki cienko powłokowe o wysokich własnościach rdzochronnych

Poszukiwania środków cienko powłokowych o wysokich własnościach rdzochronnych, lecz równocześnie zapewniających nienaganny wygląd wyrobu, doprowadziły do zwiększenia w krajach uprzemysłowionych zainteresowania preparatami opartymi na lanolinie. Lanolina była środkiem ochronnym stosowanym do zabezpieczenia stali przed korozją jeszcze w okresie Pierwszej Wojny Światowej. Czystą lanoliną smarowano wówczas linki stalowe płatowców w celu ich ochrony przed rdzewieniem. W późniejszym okresie poznano bliżej własności rdzochronne lanoliny dzięki szeregu pracom prowadzonym głównie przez badaczy angielskich. Prace te doprowadziły do ustalenia bardziej racjonalnych metod stosowania lanoliny, lanoliny z dodatkami substancji podwyższających jej własności rdzochronne, roztworów lanoliny w rozpuszczalnikach lub mieszaniny lanoliny z produktami mineralnymi pochodzącymi z ropy naftowej. Mimo prowadzenia wieloletnich prób są one kontynuowane przez najpoważniejszy ośrodek do badań korozyjnych w Wielkiej Brytanii, tj. Chemiczne Laboratorium Badawcze w Teddington, Szereg firm prowadzi obecnie stałe prace w zakresie ustalania receptur na środki rdzochronne oparte na lanolinie.