Ochrona wyrobów metalowych smarami mineralnymi

img21Ochrona wyrobów metalowych smarami mineralnymi

Smary mineralne zapewniają lepszą niż oleje ochronę wyrobom metalowym w czasie transportu i magazynowania, szczególnie do stref tropikalnych oraz w czasie transportu morskiego. Ich wadą ograniczającą powszechne użycie jest konieczność nakładania przeważnie przez zanurzanie przedmiotów do stopionego w temperaturze około 100°C smaru. Ostatnio podkreśla się stale inne ważne, a ujemne, cechy powłok smaru. Przy wysokiej jakości wykończenia wyrobów metalowych oraz konieczności zastosowania praktycznego i estetycznego opakowania — często z tworzywa sztucznego — zabezpieczenie dokładnie obrobionych części grubą, brunatną i mazistą warstwą smaru jest nieestetyczne i niepraktyczne. Smar uniemożliwia wypróbowanie np. narzędzia przez kupującego. Całość opakowania jest zabrudzona ciemnymi produktami naftowymi. Starannie wypolerowane powłoki lakiernicze oraz błyszczące powłoki galwaniczne tracą natychmiast swój wygląd po przejściu przez oddział konserwacji smarowej. Jeśli stosowana jest wazelina, to często wycieka ona z opakowania, zmuszając do prowadzenia dekonserwacji w magazynach lub hurtowniach. Mówiąc ogólnie — odbiorcy, przede wszystkim zagraniczni, nie chcą w czasach szybkiego światowego postępu w zakresie jakości materiałów kupować wyrobów konwencjonalnie zabezpieczonych smarem. Wyjątek stanowią tu jedynie łożyska toczne oraz niektóre elementy dużych konstrukcji.