Środki do ochrony czasowej metali na bazie lanoliny

img20Środki do ochrony czasowej metali na bazie lanoliny

Środki ochronne opierające się na produktach naftowych, a więc oleje i smary mineralne, są powszechnie stosowanym środkiem antykorozyjnym. Nakładanie ich odbywa się przez zanurzenie części do oleju lub stopionego smaru, bądź też przez smarowanie. Stosowanie tego typu materiałów ma szereg wad, które zmusiły do szukania nowych rozwiązań zapewniających większą odporność na korozję powłoki oraz większą łatwość ich stosowania. Oleje mineralne chronią bardzo słabo przed korozją. Ich powłoka jest cienka, ulega w krótkim czasie zakurzeniu, co powoduje powstawanie ognisk korozji w miejscu osadzania się kurzu. W przypadku osadzenia się na powłoce kropli wykondensowanej wody, przenika ona natychmiast do metalu powodując jego korodowanie. Wielką zaletą olejów mineralnych jest natomiast ich niska cena oraz łatwość nakładania przez zanurzenie na zimno. Wprawdzie znane są inhibitory korozji polepszające własności ochronne olejów mineralnych, jednak mimo ich stosowania własności rdzochronne stałych powłok antykorozyjnych są zawsze wyższe niż własności warstewki oleju.