Suszarnie

Suszarnie

Jak działają suszarnie z wymuszonym obiegiem powietrza?

W suszarniach z wymuszonym obiegiem powietrza ogrzane powietrze jest wtłaczane do kabiny suszami. Tu powietrze oddaje ciepło materiałowi pokrywającemu oraz pokrywanym przedmiotom. Dzięki temu ciepłu rozpuszczalniki parują szybciej, jak również szybszy jest przebieg reakcji chemicznych twardnienia. Powietrze można ogrzewać palnikami gazowymi lub pośrednio wymiennikami ciepła, opalanymi gazem, olejem lub podgrzewanymi elektrycznie.
Szybkość przekazywania ciepła zależy przede wszystkim od prędkości przepływu powietrza. Pożądana prędkość przepływu powietrza wynosi 10-15 m/s.

Jakie zalety ma przyspieszone suszenie przy użyciu promiennika podczerwieni?
Promienie podczerwone przenikają przez naniesioną powlokę. Są one częściowo odbijane od powierzchni powlekanych przedmiotów, a częściowo również pochłaniane jako promieniowanie cieplne. Dlatego powloką schnie zarówno od dołu, jak i od góry. Wskutek tego, rozpuszczalniki mogą się ulatniać bez przeszkód, a tworząca się powłoka jest wolna od pęcherzy i zmarszczek.

Jaka powinna być wydajność cieplna promiennika podczerwieni, by było możliwe suszenie powierzchni lakierowanej?
Do suszenia powierzchni lakierowanej niezbędna wydajność cieplna promiennika wynosi 5-25 kW na 1 m2 tej powierzchni.