Usuwanie past polerskich i materiałów ściernych

img19Usuwanie past polerskich i materiałów ściernych

Usuwanie past polerskich i materiałów ściernych. Usuwanie past polerskich i resztek materiałów ściernych jakie pozostają na powierzchni metalu po obróbce mechanicznej nastręcza poważne trudności. Składniki past polerskich oraz spoiwo organiczne, z którego wykonane są tarcze ścierne, bardzo silnie przylegają do powierzchni metali, szczególnie metali nieżelaznych. Ich usunięcie warsztatowymi metodami, np. przez przemywanie w nafcie, nie daje należytego rezultatu, gdyż rozpuszczalność tych zanieczyszczeń w nafcie jest znikoma. W celu zupełnego usunięcia past polerskich i spoiwa tarcz ściernych przed konserwacją zaleca się: 1) odtłuszczanie w kąpielach alkalicznych, 2) odtłuszczanie wielostopniowe w trójchloroetylenie, 3) mycie w nafcie i przecieranie flanelą zwilżoną w chlorowanych węglowodorach (np. rozpuszczalniku PT), 4) oczyszczanie za pomocą ultradźwięków.