Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych

img10Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych

Oczyszczanie wyrobów grzanych w kąpielach solnych. Bezpośrednio po wyjęciu z kąpieli solnej przedmioty w zależności od gatunku stali i wymagań technicznych poddaje się chłodzeniu w wodzie, roztworach wodnych, kąpielach ługowych oraz kąpielach saletrzanych. Wodne ośrodki chłodzące mają własności usuwania soli hartowniczych, które wskutek gwałtownego chłodzenia odpryskują od powierzchni metalu. Po chłodzeniu w kąpielach saletrzanych i ługowych sole odpryskują również od powierzchni metalu, jeśli gorące części bezpośrednio zanurza się do wanny z wodą. Ze względu na dużą ilość soli rozpuszczonych w wodzie oraz jej wyparowywanie wodę należy okresowo uzupełniać do poziomu roboczego lub wymieniać. W czasie wymywania wstępnego sól hartownicza ulega w mniejszym lub większym stopniu rozpuszczeniu bądź odpryśnięciu, jednak nie zostaje całkowicie usunięta z powierzchni.