Wady odrdzewiania chemicznego w kwasie siarkowym

Wady odrdzewiania chemicznego w kwasie siarkowym.
Metoda odrdzewiania chemicznego w kwasie siarkowym ma jednak pewne wady, np. przy zbyt długim przetrzymywaniu wyrobów w kąpieli odrdzewiającej może nastąpić nadtrawienie powierzchni polerowanych oraz powstaje ciemne zabarwienie powierzchni. Przy wyrobach o bardzo skomplikowanym kształcie powierzchni resztki kąpieli muszą być dokładnie wymyte, gdyż mogą spowodować silną korozję.
Zakres stosowania kąpieli do trawienia opartej na kwasie siarkowym jest niewielki. Może ona być używana dla wyrobów wykonanych ze stali zgrubnie obrobionych oraz wykonanych z blachy. Uzyskana po trawieniu powierzchnia jest często szara i traci swój połysk metaliczny. Trawienie w kwasie siarkowym nie może być zalecane do powierzchni szlifowanych i polerowanych, gdyż ich wygląd po trawieniu jest niezadowalający.