Odrdzewianie za pomocą kwasu siarkowego

kwasyOdrdzewianie za pomocą kwasu siarkowego.
Odrdzewianie za pomocą kwasu siarkowego dokonuje się przez zanurzenie umieszczonych w koszach wyrobów do wanny z 10-r 20% roztworem kwasu siarkowego z dodatkiem inhibitora trawienia np. Tardiolu lub LH —13 w ilości około 0,5%. Trawienie można prowadzić w temperaturze podwyższonej (np. 50°C). Czas trawienia wynosi kilka do kilkudziesięciu minut w zależności od stopnia skorodowania wyrobów. Przed trawieniem wyroby powinny być Starannie odtłuszczone, najlepiej w alkalicznych kąpielach odtłuszczających.
Odrdzewione części należy po trawieniu wypłukać bardzo starannie w zimnej bieżącej wodzie oraz spasywować w alkalicznej kąpieli zawierającej azotyn sodowy. Następnie wyroby suszy się i konserwuje.
Do pasywacji można stosować kąpiel o składzie: węglanu sodowego 2 – 3%, azotynu sodowego 5 – 7%, mydła gospodarskiego 0,5%.
Temperatura kąpieli do pasywacji wynosi 60 – 70°C, a czas pasywacji 5 – 10 minut.
Zaletą odrdzewiania chemicznego jest to, że umożliwia ono usunięcie rdzy z różnych niedostępnych miejsc wyrobów, np. szczelin, wnętrza rurek, kanalików itp. O ile przy odrdzewianiu metodą mechaniczną każdy przedmiot należy oczyścić indywidualnie, to przy odrdzewianiu. chemicznym można do wanny zanurzyć równocześnie cale partie wyrobów.