Odrdzewianie mechaniczne wyrobów metalowych

img14Odrdzewianie mechaniczne wyrobów metalowych.
Odrdzewianie mechaniczne wyrobów mających ślady korozji powierzchniowej przeprowadza się przez przecieranie powierzchni tych wyrobów, najczęściej dokładnie obrobionych, przy pomocy papki składającej się z wapna polerowniczego (wiedeńskiego), tlenku magnezowego i oleju wrzecionowego. Stosunek tych trzech składników wynosi odpowiednio 1:1:5. Papkę rozprowadza się za pomocą filcu lub wojłoku i przeciera nią starannie powierzchnie pokryte lokalnie śladami rdzy lub innym produktem korozji. Następnie powierzchnię metalu odtłuszcza się przy pomocy nafty i suszy flanelą. Można również przeprowadzić odtłuszczanie w roztworach alkalicznych lub innym sposobem zapewniającym uzyskanie czystej powierzchni metalu.
Odrdzewianie mechaniczne można także przeprowadzić za pomocą papieru ściernego o dobranej ziarnistości w zależności od gładkości powierzchni oczyszczanego metalu. Metoda ta jest szczególnie często stosowana w odniesieniu do żeliwa, która nie daje się oczyszczać metodami chemicznymi w sposób łatwy i zabezpieczający przed rdzą nalotową przy suszeniu.
Niekiedy, gdy korozja wystąpiła na dużej partii wyrobów, konieczne jest oczyszczenie przez bębnowanie w trocinach z piaskiem. Zabieg ten daje dobre wyniki ze względu na małą pracochłonność, jednak do precyzyjnych wyrobów nie może być stosowany.
Odrdzewianie mechaniczne jest pracochłonne, a oprócz tego nie zapewnia oczyszczania powierzchni metalu w szczelinach, gdzie najczęściej można spotkać produkty korozji.