Metody usuwania produktów korozji ze stali i metali nieżelaznych

img10Metody usuwania produktów korozji ze stali i metali nieżelaznych.
Jeśli  wyroby skorodowały wskutek niewłaściwego prowadzenia konserwacji międzyoperacyjnej, transportu z zakładu kooperującego lub nieodpowiedniego magazynowania, konieczne jest usunięcie produktów korozji przed ponownym zakonserwowaniem.
Istnieje wiele metod usuwania produktów korozji ze stali i metali nieżelaznych, Ograniczymy się tutaj do podania najbardziej typowych metod usuwania produktów korozji dla potrzeb działów konserwacji. W specjalnych przypadkach korozji metali kolorowych i lekkich konieczne jest korzystanie z literatury omawiającej specjalnie ten problem.
Metody odrdzewiania wyrobów stalowych przed ich zakonserwowaniem można podzielić w sposób następujący:
1)    odrdzewianie mechaniczne,
2)    odrdzewianie za pomocą kwasu siarkowego,
3)    odrdzewianie za pomocą kwasu fosforowego,
4)    odrdzewianie za pomocą mieszaniny kwasu fosforowego i chromowego.