Rdza, zgorzelina i inne produkty korozji

img15Rdza, zgorzelina i inne produkty korozji.
Wyroby przeznaczone do konserwacji mogą mieć na swojej powierzchni produkty korozji powstałe w czasie operacji obróbki mechanicznej lub zgorzelinę pozostałą po operacjach stalowniczych bądź obróbce cieplnej.
Usunięcie zgorzeliny po procesach obróbki cieplnej względnie procesach stalowniczych wymaga zastosowania metod w wysokim stopniu zależnych od charakteru tych procesów, rodzaju metali itd.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że do konserwacji należy przeznaczyć w zasadzie elementy, które poprzednio nie były skorodowane.
Konserwacja międzyoperacyjna i przekonserwowywanie w magazynie powinny być tak przeprowadzone, aby nie zachodziła konieczność chemicznego lub mechanicznego odrdzewiania części przed dalszym zabezpieczeniem. Konserwacja jest czynnością profilaktyczną, która jest przeprowadzona z tym lepszym skutkiem, im czystsza jest powierzchnia metalu. Powierzchnie, które poddano oczyszczeniu z produktów korozji (co jest połączone ze znacznymi kosztami, a czasem wręcz niemożliwe do wykonania) można wprawdzie zakonserwować, jednak istnieje zawsze pewne niebezpieczeństwo korozji pod powłoką ochronną.