Rdza, zgorzelina i inne produkty korozji

img15Rdza, zgorzelina i inne produkty korozji.
Wyroby przeznaczone do konserwacji mogą mieć na swojej powierzchni produkty korozji powstałe w czasie operacji obróbki mechanicznej lub zgorzelinę pozostałą po operacjach stalowniczych bądź obróbce cieplnej.
Usunięcie zgorzeliny po procesach obróbki cieplnej względnie procesach stalowniczych wymaga zastosowania metod w wysokim stopniu zależnych od charakteru tych procesów, rodzaju metali itd.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że do konserwacji należy przeznaczyć w zasadzie elementy, które poprzednio nie były skorodowane.
Konserwacja międzyoperacyjna i przekonserwowywanie w magazynie powinny być tak przeprowadzone, aby nie zachodziła konieczność chemicznego lub mechanicznego odrdzewiania części przed dalszym zabezpieczeniem. Konserwacja jest czynnością profilaktyczną, która jest przeprowadzona z tym lepszym skutkiem, im czystsza jest powierzchnia metalu. Powierzchnie, które poddano oczyszczeniu z produktów korozji (co jest połączone ze znacznymi kosztami, a czasem wręcz niemożliwe do wykonania) można wprawdzie zakonserwować, jednak istnieje zawsze pewne niebezpieczeństwo korozji pod powłoką ochronną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *