Zneutralizowanie preparatem BF-2 i konserwowanie w oleju

Zneutralizowanie preparatem BF-2 i konserwowanie w oleju.
Po wytrawieniu znaków, przed zmyciem lakieru w benzynie celowe jest zneutralizowanie wyrobów przez działanie na powierzchnię trawioną jedno procentowym roztworem preparatu BF-2 z dodatkiem 1% trójetanolaminy. Nadmiar roztworu trawiącego należy przed tym usunąć przez suszenie bibułą filtracyjną. Roztwór neutralizujący należy nakładać za pomocą tamponu z waty, a jego nadmiar usunąć przez wytarcie bibułą filtracyjną. Dopiero wówczas należy zmyć lakier w benzynie i wyroby zakonserwować.
Konserwowanie za pomocą oleju daje w przypadku trawienia napisów wyniki niezadowalające, gdyż olej nie jest w stanie przeniknąć do szczelin w strukturze metalu powstałych wskutek trawienia, gdyż jego własności kapilarne są niewielkie. Najlepsze wyniki daje zastosowanie Fluidolu lub nafty z dodatkiem „koncentratu W5″. W przypadku konieczności nakładania smaru zabieg wstępnej konserwacji jest również konieczny.
Niekiedy znaki wytrawia się za pomocą stemplowania wyrobów kwaśnymi roztworami. Po ostemplowaniu należy zasypać miejsce trawione wapnem wiedeńskim, usunąć szmatką wapno wraz z zaabsorbowanym kwasem, zneutralizować powierzchnie roztworem BF-2 z trójetanolaminą i zakonserwować wyrób w podobny sposób jak to podano poprzednio.