Warstwa miękka typ smaru nakładanego przez smarowanie – smar ŁT-1

img17Warstwa miękka typ smaru nakładanego przez smarowanie – smar ŁT-1. Środki oparte na mydłach wapniowych i glinowych. Smar ŁT-1 i inne. Typ 5a. Opis ogólny. Są różne rodzaje smarów biegowych, opartych na mydłach wapniowych, litowych i glinowych, które mogą być użyte jako czasowe środki ochronne przeciw korozji. Zastosowanie tego typu smaru jako środka antykorozyjnego pokrywa się z zastosowaniem go jako smaru biegowego. Materiały te są w temperaturze pokojowej miękkimi ciałami stałymi. Własności warstwy. Materiały typu 5a dają grubą warstwę, która jest zazwyczaj miękka i mniej odporna na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne, aniżeli warstwy wyżej opisane — grube, miękkie, nakładane na gorąco. Ponieważ warstwa ma własności smarujące i ulega zdyspergowaniu w smarach, nie jest konieczne usunięcie typowego smaru biegowego z części przed nałożeniem smaru ochronnego, mimo że smar biegowy będzie zmieszany ze smarem ochronnym. Powłoka zapewnia ochronę części w czasie magazynowania i transportu w łagodnych warunkach przez okres do 6 miesięcy. Sposób nakładania. Stosuje się smarowanie ręczne. Zastosowanie pędzla jest celowe w przypadku, jeśli jest on dostatecznie sztywny dla zapewniania ścisłego zetknięcia się smaru z powierzchnią, ale nie tak sztywny, żeby pozostawiał głębokie bruzdy (sznary). Materiał nie powinien być stapiany, dlatego też nie można stosować metody zanurzania, również nie można stosować ich po rozpuszczaniu w rozpuszczalniku, np. przez natrysk. Zastosowanie środków konserwujących tego typu bez konieczności stapiania oraz nieobecność rozpuszczalników zapobiegają powstawaniu przerw między nałożeniem warstwy ochronnej a pakowaniem. Jeżeli wyroby są eksploatowane na wolnym powietrzu, grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,5 mm.