Warstwa miękka typ smaru nakładanego przez smarowanie – smar ŁT-1

img17Warstwa miękka typ smaru nakładanego przez smarowanie – smar ŁT-1. Środki oparte na mydłach wapniowych i glinowych. Smar ŁT-1 i inne. Typ 5a. Opis ogólny. Są różne rodzaje smarów biegowych, opartych na mydłach wapniowych, litowych i glinowych, które mogą być użyte jako czasowe środki ochronne przeciw korozji. Zastosowanie tego typu smaru jako środka antykorozyjnego pokrywa się z zastosowaniem go jako smaru biegowego. Materiały te są w temperaturze pokojowej miękkimi ciałami stałymi. Własności warstwy. Materiały typu 5a dają grubą warstwę, która jest zazwyczaj miękka i mniej odporna na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne, aniżeli warstwy wyżej opisane — grube, miękkie, nakładane na gorąco. Ponieważ warstwa ma własności smarujące i ulega zdyspergowaniu w smarach, nie jest konieczne usunięcie typowego smaru biegowego z części przed nałożeniem smaru ochronnego, mimo że smar biegowy będzie zmieszany ze smarem ochronnym. Powłoka zapewnia ochronę części w czasie magazynowania i transportu w łagodnych warunkach przez okres do 6 miesięcy. Sposób nakładania. Stosuje się smarowanie ręczne. Zastosowanie pędzla jest celowe w przypadku, jeśli jest on dostatecznie sztywny dla zapewniania ścisłego zetknięcia się smaru z powierzchnią, ale nie tak sztywny, żeby pozostawiał głębokie bruzdy (sznary). Materiał nie powinien być stapiany, dlatego też nie można stosować metody zanurzania, również nie można stosować ich po rozpuszczaniu w rozpuszczalniku, np. przez natrysk. Zastosowanie środków konserwujących tego typu bez konieczności stapiania oraz nieobecność rozpuszczalników zapobiegają powstawaniu przerw między nałożeniem warstwy ochronnej a pakowaniem. Jeżeli wyroby są eksploatowane na wolnym powietrzu, grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,5 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *