Zastosowanie warstwy miękkiej typu smaru

img18Zastosowanie warstwy miękkiej typu smaru. Materiały są przeznaczone do krótkookresowego (6 miesięcy) przechowywania dokładnie obrobionych powierzchni maszynowych, zarówno w pojedynczych wyrobach jak i zespołach pracujących. Jedynymi wyjątkami są mechanizmy precyzyjne (gdzie można używać tylko oleju) i wyroby zawierające gumę, która jest nieodporna na olej mineralny. Smary typu 5a są stosowane wówczas, kiedy wymagana jest częściowa, lokalna ochrona części pracujących. Mogą one być użyte w ten sposób (w połączeniu ze środkami ochronnymi, nakładanymi z rozpuszczalników) dla zespołów nie skomplikowanych. Smar nakłada się przez pokrycie śrub i wypełnienie wolnych przestrzeni najpierw smarem typu 5a przed zanurzeniem wyrobu do środka typu 1 lub 2 zawierającego rozpuszczalnik. Bezpośrednie opakowanie. Ze względu na niewielką grubość warstwy konieczne jest opakowanie w papier, aby powierzchnia zabezpieczona nie zetknęła się z innymi przedmiotami. Często, nawet jeśli nie jest przewidziane zetknięcie z innymi przedmiotami, zalecane jest opakowanie dla ochrony przed kurzem. Należy używać papieru parafinowanego.