Środki oparte na oleju rycynowym. Typ 5b

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAŚrodki oparte na oleju rycynowym. Typ 5b. Opis ogólny. Materiałem ochronnym jest miękka substancja stała typu smaru, w której olej rycynowy zajmuje miejsce oleju mineralnego. Olej rycynowy może być stosowany tam, gdzie metal, który ma być zabezpieczony jest w kontakcie z gumą, ponieważ guma naturalna i niektóre gatunki gumy syntetycznej są atakowane przez produkty naftowe i rozpuszczalniki natomiast nie działa na nie olej rycynowy. Z tego samego względu rozpuszczalniki nie powinny być używane dla usunięcia warstwy ochronnej. Warstwa ochronna smaru typu 5b jest barwiona przeważnie na kolor czerwony dla odróżnienia wyrobów w ten sposób zabezpieczonych. Materiał zawiera mydło ołowiowe i jest dlatego trujący; przy stosowaniu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Własności warstwy. Materiał ten daje cienką, miękką warstwę, która nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Warstwa ta powinna być usunięta z wyrobów przed użyciem przez przecieranie wyrobów. Powłoka zapewnia krótkotrwałą ochronę części w czasie magazynowania i transportu.