Lotne inhibitory korozji

img20Lotne inhibitory korozji. Metody konserwacji za pomocą olejów i smarów mają szereg wad, które spowodowały, że prowadzono poszukiwania nad bardziej doskonałymi sposobami zabezpieczenia wyrobów metalowych przed skorodowaniem w czasie transportu i magazynowania. Ochrona wyrobów metalowych za pomocą smarów i olejów rdzochronnych jest stosunkowo skomplikowana technologicznie, a przez to droga, gdyż wymaga instalacji, wanien, wyciągów i dość licznego personelu. Praca przy konserwacji powoduje stykanie się z produktami mineralnymi, wskutek czego jest ona na ogół uważana przez robotników za pracą „brudną”, nieprzyjemną dla pracownika, wymagającą częstego i gruntownego mycia dla doprowadzenia skóry do normalnego stanu. Wyroby zakonserwowane za pomocą smarów powinny być po okresie około 12 miesięcy przekonserwowane. W przypadku dużych ilości wyrobów przekonserwowanie ich, szczególnie w warunkach magazynowych jest operacją niezmiernie kłopotliwą. Przekonserwowanie wymaga, podobnie jak konserwacja, odpowiednich urządzeń i pomieszczeń, które muszą być wydzielone z pomieszczeń magazynowych i zabezpieczone przeciwpożarowo.