Podział ze względu stosowania oraz własności mechanicznych i rdzochronnych powłok

Podział ze względu stosowania oraz własności mechanicznych i rdzochronnych powłok

Z punktu widzenia stosowania oraz własności mechanicznych i rdzochronnych otrzymanych powłok można dokonać następującego podziału funkcjonalnego poszczególnych typów środków ochronnych. Typ 1. Warstwa twarda nakładana przez zanurzenie na zimno lub natryskiwanie, a następnie odparowanie rozpuszczalnika. Typ 2. Warstwa miękka nakładana przez zanurzenie na zimno lub natryskiwanie, a następnie odparowanie rozpuszczalnika. Typ 3. Warstwa miękka otrzymywana przez zanurzenie na gorąco. Typ 4. Warstwa twarda otrzymana przez zanurzenie na gorąco. Typ 5. Warstwa miękka nakładana przez smarowanie. Typ 6. Warstwa miękka o konsystencji półpłynnej. Typ 7. Warstwa o konsystencji płynnej. Poszczególne typy charakteryzują się specyficznymi własnościami warstwy, sposobem stosowania oraz przydatnością do ochrony przed korozją różnych wyrobów metalowych w czasie magazynowania.