Własności chemiczne metali

Własności chemiczne to przede wszystkim odporność na korozję i działanie czynników chemicznych. Dużą odpornością na korozję odznaczają się srebro, złoto i platyna, a w mniejszym stopniu nikiel i chrom. Wykonuje się również specjalne odporne stopy techniczne, jak np. stale nierdzewne, kwasoodporne i żaroodporne zawierające duże ilości niklu i chromu. Przewodnością elektryczną materiałów nazywamy zdolność przewodzenia prądu elektrycznego. Najlepszym przewodnikiem prądu jest srebro, a następnie miedź, złoto i aluminium. Dlatego, na przewody elektryczne używa się miedzi lub aluminium. Przewodność elektryczna maleje ze wzrostem temperatury przewodnika. Własności magnetyczne metali i stopów polegają na zdolności magnesowania się. Najlepsze własności magnetyczne ma żelazo, nikiel i kobalt, a ze stopów stal. Z materiałów tych buduje się najlepsze magnesy trwałe. Rozszerzalność cieplna przejawia się wzrostem wymiarów liniowych i objętości pod wpływem wzrostu temperatury i kurczeniem się podczas chłodzenia. Największą rozszerzalność cieplną wykazuje kadm, a najmniejszą wolfram. Zjawisko rozszerzalności cieplnej ma duże znaczenie i musi być uwzględniane przy konstrukcjach mostów, urządzeń pracujących w j zmiennych temperaturach i silnikach cieplnych. Na przykład w silnikach spalinowych należy przewidzieć wydłużenie zaworów pod wpływem wysokiej temperatury i ustalić odpowiednie luzy zaworowe.