Własności metali

Technicznie czyste metale, tzn. takie, które mają niewielką ilość zanieczyszczeń, pochodzących z procesów metalurgicznych, są bardzo rzadko używane do wyrobu przedmiotów użytkowych. Metale przeważnie miesza się i stapia ze sobą w różnych proporcjach tworząc stopy, które mają lepsze własności mechaniczne i technologiczne od czystych metali. Czyste metale w stanie ciekłym rozpuszczają w sobie pewną ilość gazów, które wydzielając się podczas krzepnięcia, tworzą w odlewie pęcherze obniżające jego jakość. Również na skutek swej małej twardości i dużej plastyczności czyste metale gorzej się obrabiają niż ich stopy, gdyż wióry przywierają do narzędzi skrawających. Natomiast korzystnymi własnościami czystych metali 'jest ich większa odporność na niszczące działanie czynników chemicznych i elektrochemicznych, czyli odporność na korozję. Czyste metale mają również lepszą przewodność elektryczną i cieplną niż ich stopy: Własności metali i stopów technicznych dzielimy na: chemiczne, fizyczne, mechaniczne i technologiczne.